Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Memorandum o saradnji CŽP i Glavnog grada: socijalno stanovanje za žrtve porodičnog nasilja

Danas je u Skupštini Glavnog grada potpisan Memorandum o saradnji između Glavnog grada i Centra za ženska prava, u cilju obezbjeđivanja stambenog prostora  za potrebe korisnica Centra za ženska prava koje su preživjele nasilje u porodici. 

Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada obezbijedio je stambenu jedinicu kojom se uspostavlja inovativni servis socijalnog stanovanja, koji može poslužiti kao podsticaj i drugim crnogorskim opštinama  da obezbijede slične usluge za podršku žrtvama nasilja. Ova usluga će se sprovoditi u saradnji sa Centrom za ženska prava, kao važan korak u rehabilitaciji i reintegraciji žrtava nasilja, a uz poštovanje savjeta stručnih lica i zaštitu podataka o korisnicama.

Inicijativa je realizovana uz podršku Austrijske razvojne agencije, u okviru regionalnog  projekta “Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i reintegraciju žena koje su preživjele nasilje”

Izjava direktorice Centra za ženska prava Maje Raičević:

Izjava Ivana Terzića, sekretara Sekretarijata za socijalno staranje Ivana Terzića:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5