Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Program obuke o nasilju u porodici i nasilju nad ženama

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i “Centar za ženska prava” organizovali su dvodvnevni Program obuke o nasilju u porodici i nasilju nad ženama za predstavnike pravosuđa, 2016. Program je organizovan uz podršku Vrhovnog suda Crne Gore, UNDP- a i UNICEF-a i uz podršku Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, koji je odobrio ovaj program i uvrstio ga u redovnu obuku predstavnika/ca pravosuđa.

Cilj programa je da podrži proces uspostavljanja održivog i efikasnog sistema zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i nasilja nad ženama kroz podršku pravosudnim institucijama u primjeni međunarodnih standarda i nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti. Fokus programa je na primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kao najsveobuhvatnijem i pravno obavezujućem međunarodnom dokumentu u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Tokom dvodnevnog seminara, učesnici/e su bili/e u prilici da se upoznaju sa oblicima, dinamikom i posledicama nasilja u porodici, da upotpune znanje o obavezama države i državnih organa u skladu sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima i nacionalnim zakonodavstvom, kao i da stečena znanja predstave kroz praktičan rad u manjim grupama – analizom slučajeva, nakon čega je uslijedila diskusija o najboljim praksama u postupanju institucija u slučajevima nasilja.

Ovaj edukativni program je nastao prema konceptu i metodologiji koju je osmislio NVO “Centar za ženska prava”, na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa žrtvama i na osnovu rezultata istraživanja o percepcijama unutar pravosuđa o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici koje su zajednički sproveli Kancelarija UNDP-a i NVO Centar za ženska prava tokom 2015. godine, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Program se dalje razvijao u procesu intenzivnih konsultacija sa predstavnicima/ama pravosuđa i drugih relevantnih institucija i pojedinaca sa ekspertskim znanjima o nasilju nad ženama i nasilju u porodici.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5