Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Generalna skupština UN-a usvojila Rezoluciju o Srebrenici

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je danas usvojila Rezoluciju kojom 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici!

Ponosni smo što je Crna Gora, uprkos jakim pritiscima i intenzivnoj kampanji dezinformacija, na kraju glasala za ovu Rezoluciju, čime je stala u red sa državama demokratskih praksi, među kojima su i skoro sve članice EU.

Ovo je važan dan za preživjele i njihove porodice i priznanje njihovih patnji na međunarodnoj sceni.

Negiranje, relativizovanje i pravdanje genocida u Srebrenici, koje smo vidjeli tokom posljednjih mjesec dana, najbolji je pokazatelj koliko je Rezolucija potrebna.

Nadamo se da će Rezolucija pomoći da nove generacije budu spremnije da uvide opasnosti ekstremnog nacionalizma i svakog vida negiranja drugih koji vodi u najteža kršenja ljudskih prava, kakvo je i genocid u Srebrenici.

Podsjećamo da se radi o najmasovnijem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, koji se desio tokom života mnogih od nas, na tlu naše nekad zajedničke države, u kojem je ubijeno najmanje 8732 ljudi i djece.

Nakon više od mjesec dana od pokretanja javnog apela da Crna Gora kosponzoriše Rezoluciju, ova inicijativa je okupila 111 NVO i preko 500 aktivnih građana i građanki spremnih da se angažuju oko temeljnog vrijednosnog pitanja. Nadamo se da će ovaj veliki primjer zajedništva u građanskom društvu Crne Gore, zasnovan na poštovanju odluka međunarodnih sudova i priznavanju patnji drugih, biti podstrek za nove zajedničke inicijative za dobrobit cijelog našeg društva.

_________________________

Jovana Marović, Savjetodavna grupa „Balkan u Evropi” (BiEPAG)

Dina Bajramspahić, građanska aktivistkinja

Tea Gorjanc Prelevic, Akcija za ljudska prava

Daliborka Uljarevic, Centar za građansko obrazovanje – CGO

Ljupka Kovačević, ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor

Maja Raicevic, Centar za ženska prava / Women’s Rights Center

Milka Tadic Mijovic, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore

Milica Kovačević, Centar za demokratsku tranziciju – CDT

Zorana Marković, Centar Za Razvoj NVO

Velija Murić, Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava

Olivera Nikolić, Institut za medije Crne Gore

Ivana Vujović, Nvo Juventas

Aida Perovic, Nvo Prima

Jovan Ulićević, Spektra

Demir Ličina, NVO Štrpci – Protiv zaborava

Inicijativa 111 NVO + 540 da kosponzoriše rezoluciju UN o danu sjećanja na genocid u Srebrenici.