Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Predstavnice CŽP na akreditovanim obukama

Beograd, jul 2018.

Predstavnice Centra za ženska prava, Sigurne ženske kuće i Akcije za ljudska prava su uspješno završile tri akreditovane obuke Autonomnog ženskog centra iz Beograda “Nasilje u porodici i institucionalna zaštita”, “Organizovanje Konferencija slučajeva za zaštitu od nasilja u porodici” i “Koordinirana akcija lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici”. Obuke će omogućiti licenciranje postojećih servisa podrške za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5