Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Publikacija “Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa”

U januaru 2016. godine, Centar za ženska prava učestvovao je u izradi publikacije “Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa: praktični vodič za rad policije sa osjetljivim i marginalizovanim društvenim grupama” čiji su izdavači Ministarstvo unutrašnjih poslova i Savjet za gradjansku kontrolu policije.

Publikacija je  dostupna na sljedećem linku:

http://www.kontrolapolicije.me/sites/default/files/library/files/Publikacije%20-%20Policijski%20integritet%20iz%20perspektive%20osjetljivih%20grupa.pdf

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5