Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MUP UP formira Tim za borbu protiv porodičnog nasilja

Nakon nedavnog protesta nevladinih organizacija zbog ubistva Durije Pojatić, žrtve nasilja u porodici i zahtjeva upućenih Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, organizovan je sastanak ženskih NVO sa predstavnicima ovih institucija. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, direktor policije Slavko Stojanović i pomoćnik direktora za Sektor kriminalističke policije Enis Baković sastali su se danas sa predstavnicama nevladinih organizacija koje se bave nasiljem u porodici, a koje su predstavljale direktorka Centra za ženska prava Maja Raičević i direktorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nataša Međedović.

Cilj sastanka je bio utvrđivanje modaliteta za unaređenje saradnje, kao i sagledavanje metoda rada i postupanja u slučajevima prijavljivanja porodičnog nasilja.

S tim u vezi, ministar Nuhodžić je najavio da će u narednom periodu biti formiran Operativni tim koji će, pored policijskih službenika, činiti i predstavnici civilnog sektora i drugih nadležnih institucija. Tim će kroz sagledavanje dosadašnje prakse i analizu konkretnih slučajeva, raditi na utvrđivanju daljih smjernica za postupanje i unapređenje rada i rezultata na planu prevencije i suzbijanja porodičnog nasilja.

Sagovornici su se složili da je za bolju i efikasniju prevenciju i zaštitu od porodičnog nasilja neophodna jača saradnja i koordinacija nadležnih institucija – centara za socijalni rad, policije, tužilaštava i sudova – kao i temeljnije vođenje evidencija i uvezivanje baza podataka.

Na sastanku je konstatovano da je neophodno inicirati dodatne obuke službenika na svim nivoima – od rukovodnog do izvršnog – kako bi se osigurao adekvatan pristup i pružila veća podrška žrtvama porodičnog nasilja, ali i podstaklo izricanje mjera prema izvršiocima nasilja. Takođe, u cilju postizanja veće efikasnosti na planu borbe protiv nasilja u porodici potrebno je pooštriti kaznenu politiku, ocijenili su sagovornici.

Statistika ukazuje na to da je u posljednjih nekoliko godina broj žena koje prijavljuju porodično nasilje u porastu, što je pokazatelj njihove osnaženosti, ali da na planu dodatne podrške žrtvama porodičnog nasilja svi društveni subjekti, od institucija, do nevladinog sektora, istaknutih pojedinaca i medija, moraju zajedno doprinijeti unapređenju i jačanju društvene svijeti o ovom problemu, poručeno je sa sastanka.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5