Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Slučajevi diskriminacije žena u vezi sa radom

U okviru regionalne akcije “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”, koju “Centar za ženska prava” realizuje u partnerstvu sa Mrežom žena Kosova i organizacijama iz Srbije, Bosne i Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije i Švedske Agencije za saradnju i razvoj, podržali smo realizaciju projekta Sindikata medija Crne Gore “Ravnopravnost kroz pravdu: Slučajevi diskriminacije žena u vezi sa radom”

U okviru projekta, Sindikat medija CG uveo je servis besplatne pravne pomoći za slučajeve rodne diskriminacije na radu.

Korisnice servisa mogu biti sve žene koje smatraju da su bile izložene rodnoj diskriminaciji u svom poslovnom okruženju ili pri zapošljavanju. Svim prijavljenim slučajevima pravni eksperti obezbijeđuju besplatnu pravna pomoć, koja podrazumijeva upoznavanje sa mehanizmima institucionalne i vaninstitucionalne zaštite, pomoći u podnošenju podnesaka nadležnim subjektima, praćenju pokrenutih postupaka, obraćanje nadležnim institucijama u slučajevima kada se ocijeni potrebnim. Svi slučajevi koji budu imali sudski epilog, biće praćeni od strane monitora SMCG.

Žene koje smatraju da su bile rodno diskiminisane na poslu ili pri zapošljavanju mogu se obratiti Sindikatu medija na telefon: 020 878 021 radnim danima u periodu od 8 do 16 časova ili putem e-maila: sindikatmedija@usscg.me.

Na sledećem linku možete pročitati intervju sa Andrijanom Luburić, korisnicom servisa:

https://www.sindikatmedija.me/index.php/aktivnosti/681-andrijana-luburic-zene-i-majke-budite-hrabre-ne-cutite

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5