Skip to content Skip to footer

Mala škola kršenja patrijarhata II

Mala škola kršenja patrijarhata u organizaciji Centra za ženska prava održaće se u konferencionoj Sali hotela “Centreville”,u periodu od 9.12. – 16. 12.2020. (osim vikenda), od 16:00 do 18:00č, uz poštovanje propisanih mjera NKT-a. S obzirom da dio učesnica dolazi direktno sa posla, predviđeno je osvježenje tokom pauze. Broj učesnika/ca je ograničen. Po završetku škole, učesnicama koje su pohađale više od 80% programa, biće uručeni sertifikati o učešću.

PROGRAM ŠKOLE

09/12/2020 Istorijat ženskog pokreta u Crnoj Gori
Predavačica: Maja Raičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava

Kroz uvodno predavanje, učesnice škole će se upoznati sa razvojem ženskog pokreta u Crnoj Gori  i principima organizovanja žena u cilju borbe za ravnopravnost i emancipaciju društva u različitim istorijskim periodima.

10/12/2020 Rodno zasnovano nasilje nad ženama
11/12/2020
Predavačiće: Ana Jaredić, psihoterapeutkinja
Maja Raičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava

Predavanje o uzrocima i prirodi rodno zasnovanog nasilja razmatraće oblike i rasprostranjenost ovog probema, prepoznavanje i razumijevanje fenomena porodičnog nasilja, sa fokusom na partnerskom nasilju i principia zaštite od nasilja. U sklopu predavanja biće prikazan film, nakon kojeg slijede diskusija i predavanje.

14/12/2020 Seksualna objektifikacija žena
Predavačica: Milica Šaranović, dizajnerka

Predavanje se bavi definisanjem pojma seksualne objektifikacije žena, oblicima ponašanja koji se mogu okarakterisati kao seksualno objektifikujući, ulogom koju muškaraci (patrijarhat), žene (matrijarhat) i mediji imaju u procesu seksualne objektifikacije i negativnim posljedicama koje ovakav odnos prema ženama ostavlja na žrtve seksualne objektifikacije, ali i na društvo uopšte.

15/12/2020 Vizuelna umjetnost i feministički narativi
Predavačica: Tanja Markuš, slikarka

Predavanje će se baviti uzrocima nezastupljenosti ženskih autorki u istoriji umjetnosti, reprezentacijom i analizom feminističkih narativa na primjerima autorskih poetika koje su postavile temelje feminističkog diskursa u sferi umjetnosti.

16/12/2020 Rodna raznolikost – mjesta solidarnosti i opresije
Predavač: Jovan Džoli Ulićević

Diskusija ima za cilj da podstakne samorefleksiju i razmišljanje o rodnom identitetu unutar naših života , te borbe protiv patrijarhata i patrijarhalnih normi. Kroz istraživanje koncepta pola, roda, rodnog izražavanja, različite percpcije istih i kroz našu raznolikost, razgovaraćemo o našem zajedništvu unutar feminizma.

Cilj škole je da se, kroz edukaciju polaznica o principima feminističkog aktivizma i rodne ravnopravnosti, stvori atmosfera za unapređenje položaja žena u društvu, kao i za suštinske promjene društvenih normi koje doprinose rasprostranjenosti diskriminacije i nasilja nad ženama. Tokom šest predavanja, polaznice će biti u prilici da se upoznaju sa istorijatom ženskog pokreta u Crnoj Gori, problemom nasilja nad ženama, sa posebnim osvrtom  na porodično nasilje i psihološku dinamiku ovog problema, pitanjem seksualne objektifikacije žena kao i reprezentacije feminističkih vrijednosti u umjetničkoj praksi i medijima. Broj učesnika je ograničen.

Prijave možete slati do 06. decembra 2020 na mail women.mne@gmail.com . Prijava se sastoji od ličnih podataka i pasusa obrazloženja/motivacije prijave na kurs.

Dodatne informacije možete potražiti putem maila ili telefona 020 664 193 od 9:00 do 16:00 č.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment