Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mala škola kršenja patrijarhata 2023

Centar za ženska prava organizuje četvrtu “Malu školu kršenja patrijarhata”, koja će se održati u prostorijama Mtel Digitalne fabrike u periodu između 2. i 9. novembra 2023. godine.

Cilj škole je da se, kroz edukaciju polaznica o principima feminističkog aktivizma i rodne ravnopravnosti, gradi solidarnost u borbi za bolji položaj žena u društvu i suzbijanje diskriminacije i nasilja nad ženama.

Školu čini serija od šest predavanja tokom kojih ćemo se baviti ciljevima i ostvarenjima feminističkih pokreta u svijetu, istorijatom ženskog pokreta u Crnoj Gori, istraživaćemo koncept pola, roda i rodnog izražavanja, dinamiku i rasprostranjenost rodno-zasnovanog nasilja i razgovarati o feminističkim umjetničkim poetikama i uticaju umjetnosti na razvoj kreativnih modela otpora.

Radionice vode: Paula Petričević, filozofkinja, Maja Raičević, ekspertkinja u oblasti prava žena, Ana Jaredić, psihologinja, Tanja Markuš, likovna umjetnica i Jovan Džoli Ulićević, aktivista.

Za prijavu je potrebno poslati kratko pismo interesovanja na email skrsimopatrijarhat@gmail.com do 1. Novembra 2023.

Realizaciju škole podržavaju Kvinna Till Kvinna Fondacija i Mtel digitalna fabrika.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment