Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konkurs za izradu idejnog rješenja video kampanje “Pitanje dana: Radna prava u Crnoj Gori”

U okviru projekta „Combatting Discrimination and Furthering Women’s Labour Rights” koji je finansiran od strane  European Commission and Swedish International Development Agency  kroz  Kosovo Women’s Network „Centar za ženska prava“ raspisuje javni poziv za umjetnika/režisera/producenta koji će zajedno sa timom „Centra za ženska prava# raditi na osmišljavanju i izradi idejnog rješenja video kampanje pod nazivom “Pitanje dana: Radna prava u Crnoj Gori”. 

Realizacija idejnog rješenja sastoji se iz sledećeg:

– Predprodukcija video kampanje: organizacija termina sa relevantnim insitucijama koje učestvuju u kampanji, rezervacija opreme za snimanje, priprema pitanja za kampanju i tehnička i logistička priprema za snimanje.

 – Produkcija video kampanje: audio i video snimanje sa profesionalnom opremom na ugovorenim lokacijama sa predstavnicima relevantnih insititucija i nevladinih organizacija u Crnoj Gori u trajanju od tri nedelje.

– Postprodukcija audio-vizuelnog materijala: obrada slike i zvuka, montaža, grafika, dizajn zvuka, korekcija boje, prevod i masterizacija.

Prijavu koja sadrži CV slati na women.mne@gmail.com

Rok za prijavu: 20. jul 2021.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5