Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP i HRA održali trodnevni trening

CŽP i HRA održali trodnevni trening za predstavnice osam nevladinih organizacija na temu monitoringa, analize zakonodavnog okvira i zagovaranja zasnovano na dokazima u vezi sa torturom i rodno zasnovanim nasiljem.

Predavači na treningu bili su Nikola Kovačević, pravnik i stručnjak za oblast krivične pravde i član CP-ja, i Tanja Drobnjak, advokatica, zastupnica žrtava rodno zasnovanog nasilja u postupcima pred Sudom u Strazburu.

______

Trening organizujemo u okviru projekta „Ujedinjeni protiv zlostavljanja i nekažnjivosti“ koji finansijski podržava Evropska unija, a u cilju smanjenja rasprostranjenosti torture, rodno zasnovanog nasilja i nekažnjivosti u Crnoj Gori i unapređenja efikasnih institucionalnih odgovora na ova ozbiljna kršenja ljudskih prava.