Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Memorandum o saradnji sa Vrhovnim sudom

Centar za ženska prava je u Podgorici 7. marta 2016. godine,   potpisao Memorandum o saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore. Svrha Memoranduma je razmjena informacija i saradnja Vrhovnog suda i Centra za ženska prava na implementaciji projekata i aktivnosti u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, suzbijanju diskriminacije žena i promociji ravnopravnosti žena i muškaraca.

U okviru ove saradnje, Centar će  realizovati aktivnosti monitoringa sudskih postupaka u oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama i trgovine ljudima, uz puno poštovanje nezavisnosti i samostalnosti sudskog sistema pravosudnog sistema i zakona Crne Gore i Zakona o zaštiti ličnih podataka. Posebna pažnja biće posvećena organizaciji programa obuka sa ciljem unapređenja kapaciteta sudija za primjenu standarda za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, prvenstveno Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5