Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP se aktivno uključio u proces identifikacije i stvaranja uslova za izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja

Centar za ženska prava se na poziv Investiciono razvojnog fonda @investiciono_razvojni_fond , aktivno uključio u proces identifikacije i stvaranja uslova za izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja, u kontekstu implementacije Akcione agende za ekonomsko oznaživanje žena koja uključuje i obavezu transponovanja Direktive 2022/2381 EP i Savjeta EU od 23.11.2022. godine, a kojom se EU obavezuje na učešće žena i muškaraca u odborima direktora i na rukovodećim pozicijama u velikim privrednim društvima na nivou od 40% do 30.06.2026. godine.

Zahvaljujemo IRF na senzibilitetu i otvorenosti za saradnju koja omogućava da već naredne godine, konkretnim predlozima za izmjene zakonodavstva, kreiramo poslovni ambijent u kojem će žene imati više mogućnosti da ostvare svoj puni potencijal, bez diskriminacije i zlostavljanja na radu.

Nastavljamo borbu za jednake plate za isti rad i društvo jednakih šansi!