Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP prisustvovao javnoj raspravi koju je organizovao Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada

U cilju zagovaranja socijalnog stanovanja, kao jednog od ključnih servisa za podršku reintegracije i rehabilitacije žena žrtava nasilja, predstavnica Centra za ženska prava Ana Jaredić prisustvovala je današnjoj javnoj raspravi koju je organizovao Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada.

Predmet javne rasprave bio je nacrt odluke o načinu korišćenja i cijeni zakupa stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe.