Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ODRŽAN SASTANAK IZMEĐU PREDSTAVNICA CŽP I KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE

Podgorica 1. novembar 2021.

KCCG izražava spremnost i otvorenost za unaprjeđenje podrške žrtvama nasilja u porodici i nasilja nad ženama, posebno u kontekstu preciziranja saradnje stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne i dječije zaštite, pravosuđa, policije, zaštitnika ljudskih prava i sloboda i predstavnika nevladinog sektora koji se bavi ovom oblašću.

To je zaključak sastanka direktorice Kliničkog centra, dr Ljiljane Radulović i pomoćnice direktora za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga dr Žanke Cerović sa direktoricom Centra za ženska prava Majom Raičević.

Sagovornici su se usaglasili da je dobar prvi korak nedavni dogovor KCCG, policije i tužilaštva u vezi sa budućim postupanjima u slučajevima prijave sumnje na seksualno zlostavljanje i porodično nasilje, a sve u cilju poštovanja dostojanstva i prava žrtava nasilja.

KCCG je pozdravio predlog Centra za ženska prava koji je preporučio dodatnu edukaciju zdravstvenih radnika u sferi rada sa žrtvama seksualnog nasilja i izradu preciznog protokola za postupanje zdravstvenih službi u slučajevima seksualnog nasilja.

Najveća zdravstvena ustanova u Crnoj Gori izražava apsolutnu otvorenost za saradnju sa svim relevantnim organizacijama čiji je rad, kao i naš, usmjeren na ostvarivanje prava na punu zdravstvenu zaštitu.