Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Predavanje CŽP o borbi protiv trgovine ljudima

Učenice i učenici Gimnazije “Petar I Petrović Njegoš” iz Danilovgrada u srijedu, 20. aprila imali su priliku da prisustvuju predavanju o borbi protiv trgovine ljudima koje je održao predstavnik Centra za ženska prava.

Predavanje je dio kampanje u okviru projekta Balkans Act (Against Crime of Trafficking) Now.  Projekat  se  sprovodi u cilju unapređenja zaštite prava žrtava trgovine ljudima.

Đacima je predstavljen sajt kao i mobilna aplikacija edukativnog karaktera koja ima za cilj da upozna javnost sa problemom trgovine ljudskim bićima. Predstavnik Centra za ženska prava razgovarao je sa učenicama i učenicima  o  problemu trgovine ljudima u Evropi i na Balkanu. Đaci su pokazali veliko interesovanje za ovu temu pa je cijelo predavanje proteklo interaktivno.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5