Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak predstavnika/ca NVO sa predsjednikom Vlade Crne Gore

Na sastanku sa premijerom Duškom Markovićem, održanom u decembru 2019. godine, pokrenule smo važna pitanja koja se tiču zaštite žrtava, institucionalne diskriminacije i pasivnosti institucija u zaštiti prava žena i djece, sa posebnim osvrtom na neke od nedavnih slučajeva koje pratimo. Takođe smo pomenule pitanje izostanka zaštite djece svjedoka nasilja u porodici i tražile konkretan odgovor na koji način će Vlada Crne Gore rješavati ove probleme. Dobile smo odgovor od premijera da će se o ovim temama raspravljati na Savjetu za vladavinu prava i Kolegijumu za pregovore sa EU i da će preporuke biti javno objavljene kako bi ih mogli pratiti predstavnici/e NVO sektora.

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5