Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Author page: M

CŽP prisustvovao javnoj raspravi koju je organizovao Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada

U cilju zagovaranja socijalnog stanovanja, kao jednog od ključnih servisa za podršku reintegracije i rehabilitacije žena žrtava nasilja, predstavnica Centra za ženska prava Ana Jaredić prisustvovala je današnjoj javnoj raspravi koju je organizovao Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada. Predmet javne rasprave…

Read More

CŽP sprovodi online kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu ili pri zapošljavanju

PRIJAVI DISKRIMINACIJU! Centar za ženska prava sprovodi online kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu ili pri zapošljavanju, u okviru projekta “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”. Ova online kampanja ima za cilj da informiše…

Read More