Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP snažno ohrabruje Vladu Crne Gore da usvoji i primijeni Direktivu EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života u Crnoj Gori

Usvajanje odredbi Direktive EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života u Crnoj Gori će pomoći u povećanju učešća žena u radnoj snazi, istovremeno doprinoseći rodnoj ravnopravnosti kod kuće i na poslu. Centar za ženska prava / Women’s Rights Center snažno ohrabruje Vlada Crne Gore da usvoji i primijeni ovu Direktivu!

Ova kampanja ima za cilj #Proširenje izbora kroz politike prilagođene porodici, kao važan korak ka okončanju rodno-zasnovane diskriminacije na radnom mestu i unapređenju radnih prava žena. Kampanja je dobila podršku od UNFPA, koju finansira Austrijska agencija za razvoj, i od EU, koju sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

#DiskriminacijaNeRadi

Unija poslodavaca Crne Gore

Austrian Development Agency

European Commission

EU Neighbourhood & Enlargement

WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete