Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apel vlasnicima prodajnih objekata

APEL VLASNICIMA PRODAJNIH OBJEKATA ROBE ŠIROKE POTROŠNJE

Podgorica, 16.03.2020.

Obavještavamo Vas da smo direktnim uvidom u način sprovođenja privremenih mjera zaštite građana/ki Crne Gore od COVID- 19 u više prodajnih objekata robe široke potrošnje, utvrdili da se one ne primjenjuju u potpunosti i na način kako je to propisano Naredbom Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, objavljenom u Službenom listu Crne Gore 15.03.2020. godine.

Naime, sa zabrinutošću upozoravamo da zaposlene na kasama u više prodajnih lanaca ne nose rukavice, nemaju zaštitne maske, a nije obezbijeđeno ni ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta, tako da na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač, kao ni obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu.

Ovakvo poslovno ponašanje ugrožava prvenstveno zdravlje Vaših zaposlenih – većinom žena, a potom i opšte zdravlje stanovništva.
Podsjećamo da nepostupanje po navedenoj Naredbi podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Tražimo da društveno odgovornim ponašanjem obezbijedite zaštitu svojih zaposlenih, građanki i građana i doprinesete borbi protiv globalne pandemije.

NVO Centar za ženska prava, Podgorica

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5