Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Obavještenje za korisnice

U skladu sa novim privremenim mjerama zaštite građana/ki Crne Gore od COVID19, obavještavamo korisnice da ćemo, u periodu dok su na snazi pomenute mjere, usluge savjetovanja obavljati elektronski i putem telefona, u periodu od 10:00- 14:00 časova. Elektronsko savjetovanje putem viber naloga i telefonski razgovori će se obavljati na broj 067 166 800. Kontakt je moguće ostvariti i preko facebook stranice “Centra za ženska prava” ili e-mail adrese women.mne@gmail.com.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5