Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apel Vladi CG za hitno rješenje zahtjeva majki

Situacija u kojoj se našla država Crna Gora zbog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji propisuje naknade majkama troje i više djece, direktna je posledica neozbiljne, nestručne i diskriminatorne politike crnogorskih institucija prema ženama, o čemu je Vlada Crne Gore dužna da izvijesti Komitet Ujedinjenih nacija za zabranu diskriminacije žena (CEDAW), koji će u julu ove godine razmatrati državni izvještaj Crne Gore, ali i izvještaj ženskih nevladinih organizacija .

Podsjećamo da smo u dužem periodu koji je prethodio usvajanju zakona, blagovremeno i javno, upozoravale na diskriminatornu prirodu zakona, njegov nepovoljan dugoročan uticaj na žene i društvo u cjelini, da smo insistirale na rodnoj i fiskalnoj analizi mnogo prije nego što se zakon našao na dnevnom redu Skupštine Crne Gore i da smo svoje argumente u pisanoj formi, 14.04.2015. godine,[1] dostavile medijima i svim poslanicima i poslanicama u Skupštini Crne Gore. Niko od političkih aktera u zemlji, osim skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost i predsjedavajuće, nije pokazao interesovanje za iznijete argumente, već su se u postupanju rukovodili isključivo partijskim interesima i populizmom, svodeći prava i potrebe žena na puko sredstvo za namicanje političkih poena.

Stoga je sadašnje pozivanje Vlade na mišljenje nepoznatih eksperata i njihovu procjenu uticaja zakona notorna zamjena teza i samo još jedan potez u cilju izbjegavanja odgovornosti i skretanja pažnje sa sopstvene nekompetencije.

Na ovaj način Vlada vrši dvostruku diskriminaciju žena – najprije donošenjem diskriminatornog zakona, a potom oduzimanjem prava koje im garantuje Ustav i međunarodni standardi ljudskih prava.

Žene koje protestuju pred Skupštinom, svojim životom, na nenasilan način, ne ugrožavajući druge, brane ustavni poredak zemlje štiteći stečena prava.

Upozoravamo da se situacija zaoštrava i postaje opasna na više načina:

ozbiljno ugrožava živote žena koje već četvrti dan štrajkuju glađu i preko mjesec dana na betonu bez elementarnih uslova za život.

postoji opasnost aproprijacije protesta od strane retrogradnih nacionalističkih snaga koje u protestu vide sredstvo destabilizacije vlasti i mira u zemlji.

U cilju rješavanja ove situacije i usled ignorisanja od strane Ustavnog suda konsultovale smo pravne stručnjake koji su potvrdili da žene imaju pravnog osnova da brane svoja stečena prava, kao i da međunarodno pravo, koje ima supremaciju nad našim nacionalnim zakonodavstvom, prvenstveno Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, zabranjuje mjere kojima se umanjuju stečena prava iz socijalne zaštite, među koje spada i pravo na doživotne naknade majkama troje i više djece, osim u izuzetnim situacijama uz poštovanje strogo propisane procedure i uslova. To nije ispunjeno prilikom promjene zakona u decembru 2016. O tome je Akcija za ljudska prava 17.02. 2017. izvijestila Vladu Crne Gore, kao i Ustavni sud sa zahtjevom za prioritetno izjašnjavanje.

Zahtijevamo da već danas Vlada preuzme odgovornost i hitno riješi nastalu situaciju, prije nego posljedice ovog protesta ozbiljno ugroze živote žena i stabilnost državnog poretka, tako što će omogućiti onim ženama koje su ostvarile pravo na nadoknadu da je nesmetano uživaju na način kako je to prvobitno predviđeno Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, u punom iznosu.

NVO Centar za ženska prava i NVO ANIMA

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5