Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Učešće na panel diskusiji u Briselu “Rodna ravnopravnost u procesu evropskih integracija”

Izvšna direktorka Centra za ženska prava, Maja Raičević učestvovala je na panel diskusiji u Briselu 18. aprila na temu Rodna ravnopravnost u procesu evropskih integracija, zajedno sa ostalim članovima Evropskog ženskog lobija.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5