Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

U okviru Nedelje zagovaranja u Briselu CŽP predstavio 7. Izvještaj o pravima žena na Zapadnom Balkanu za 2023. godinu

Juče smo u okviru Nedelje zagovaranja u Briselu, zajedno sa ženskim organizacijama iz regiona, zahvaljujući The Kvinna till Kvinna Foundation, predstavili 7. Izvještaj o pravima žena na Zapadnom Balkanu za 2023.godinu.

Video predstavljanja izvještaja: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/delegation-for-relations-with-serbia_20231116-1130-DELEGATION-DRS

Izvještaj: