Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Temelji demokratskog obrazovanja

“Temelji demokratskog obrazovanja” Kako izmjestiti nastavu iz fosilizovanog prostora učionice?

Psihološkinja Centra za ženska prava Ana Jaredić jedna je od učesnica treninga Pestalozzi programa Savjeta Evrope. Trening je dio projekta “Jačanje obrazovanja za demokratiju” u okviru kojeg se promoviše 20 kompetencija za miran suživot u interkulturnom društvu koje treba razvijati kod učenika. Trening je rezultirao zajedničkim djelovanjem nastavnika i NVO aktivista na unapređenju kulture demokratije u školama i lokalnim zajednicama.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5