Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak sa ministrom ljudskih i manjinskih prava, Fatmirom Gjekom

U susret aktivnostima za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva i donošenja Zakona o Vladi, zajedno sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava dogovorili smo zajedničku zagovaračku poziciju koja proizilazi direktno iz preporuka CEDAW i UPR-a, a koja se odnosi na unapređenje zakonskih garancija za bolju političku participaciju žena.

Na sastanku je razgovarano o krovnom anti-diskriminacionom zakonu čiji se predlog teksta nalazi pred Evropskom komisijom. Usvajanje ovog zakona značiće i početak rada na izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti u skorije vrijeme, najavljeno je iz Ministarstva.

Razgovarali smo i o potrebi ponovnog ustanovljavanja Savjeta za rodnu ravnopravnost na najvišem političkom nivou, kao važnog mehanizma koji treba da garantuje efikasnu i horizontalnu primjenu politika rodne ravnopravnosti.

Ovaj sastanak je održan u kontekstu predstojećeg izvještavanja Crne Gore pred Komitetom za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) i upoznavanja sa planiranim aktivnostima Ministarstva, ali i Centra za ženska prava.