Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodno zasnovano nasilje u Crnoj Gori i mehanizmi zaštite sa posebnim osvrtom na elektronski nadzor / RTV Budva

Koordinatorka Servisa podrške CŽP, Ana Jaredić, gostovala je u jutarnjem programu TV Budva.