Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodna perspektiva procesa pristupanja EU

Rodna ravnopravnost je temeljna vrijednost Evropske unije (EU) i ključni preduslov ukupne ravnopravnosti, socijalne pravde, i održivog rasta i razvoja društva. Kao takva, ona mora biti jasno prepoznata kao sastavni dio procesa pristupanja zemalja zapadnog Balkana. S tim ciljem, šest organizacija iz regiona pridružile su se sprovođenju akcije pod nazivom “Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU”.  

U procesu pripreme za sprovođenje zakona i standarda EU, države zapadnog Balkana moraju imati na umu da žene čine polovinu populacije, te da je neophodno osigurati ravnopravnu zastupljenost njihovih potreba i interesa, kao i društvo jednakih mogućnosti za žene i muškarce. Iz ovog razloga rodna ravnopravnost mora biti prioritet, kako u procesu pristupanja EU, tako i u proceduri kreiranja uspješnih javnih politika.

Crna Gora se već uveliko nalazi u procesu sprovođenja neophodnih reformi koje za cilj imaju ispunjavanje kriterijuma za pridruživanje EU. Kao dio ovog procesa, Crna Gora mora obezbijediti uključivanje rodnih prespektiva na svim nivoima.

Zajedničkim djelovanjem organizacija civilnog društva i nadležnih institucija, neophodno je težiti uvođenju rodne perspektive, sagledavanju različitosti potreba i interesa žena i muškaraca, unapređivanju prava žena i rodne ravnopravnosti, kao i kvaliteta života svih ljudi, za dobrobit društva u cjelini.

S tim u vezi, organizacije civilnog društva koje se bave ženskim pravima i rodnom ravnopravnošću iz pet zemalja zapadnog Balkana: Sjeverna Makedonija, Albanija, Kosovo, Crna Gora, i Bosna i Hercegovina, udružili su se u zajedničkim naporima da kroz četvorogodišnju akciju pod nazivom “Unapređivanje rodne ravopranvosti kroz proces pristupanja EU’, finansiranu od strane EU, podrže svoje vlade u procesu uvođenja rodne perspektive u  javne politike i predpristupni proces.

Organizacije Reaktor – Istraživanje u akciji (Sjeverna Makedonija), Kosovska ženska mreža (Kosovo), Albanska mreža za osnaživanje žena (Albania), Prava za sve (Bosna i Hercegovina), Centar za ženska prava (Crna Gora) i Fondacija Kvinna till Kvinna (predstavništvo u Sjevernoj Makedoniji) udružene su u zajedničkom poduhvatu prikupljanja podataka o postojećem rodnom disbalansu  u različitim sektorskim oblastima na nacionalnim nivoima; praćenju rada institucija nadležnih za sprovođenje obaveza iz oblasti rodne ravnopravnosti radi informisanja EU u procesu izrade godišnjih izvjestaja i sprovođenja političkog dijaloga EU i zemalja u procesu pristupanja; te izgradnji regionalne mreže organizacija koje se zalažu za jačanje rodne perspektive u procesu pristupanja EU.

Kontakt infrmacije partnerskih organizacija

Sjeverna Makedonija
Reaktor – Istraživanje u akciji
Tania Ivanova
tania@reactor.org.mk

Kosovo
Kosovska ženska mreža (Kosovo Women’s Network)
Nicole Farnsworth
nicole@womensnetwork.org

Albanija
Albanska mreža za osnaživanje žena (AWEN)
(Albanian Women’s Empowerment Network) 
Ines Leskaj          
Ines.leskaj@awenetwork.org
awencoordinator@hotmail.com

Bosna i Hercegovina
Prava za sve
Diana Šehić
diana.sehic@pravazasve.ba

Crna Gora
Centar za ženska prava
Maja Raičević
majaraicevic.wrc@gmail.com

Fondacija Kvinna till Kvinna
(Predstavništvo za Sjevernu Makedoniju)
Voskre Naumoska Ilieva
voskre.naumoska.ilieva@kvinnatillkvinna.se

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5