Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rezultati poziva za podnošenje predloga projekata

U okviru projekta „Balkans Act NOW! – BAN III“, koji finansira Evropska unija a implementiraju Centar za ženska prava, iz Crne Gore, ASTRA – Anti trafficking action u Srbiji, Centar za pravne inicijative u Albaniji, Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS u Bosni i Hercegovini, Open Gate La Strada u Sjevernoj Makedoniji i Helsinški komitet u Holandiji, objavljujemo Rezultate poziva za podnošenje predloga projekata u okviru podgrant šeme.

Projekat koji je zadovoljio uslove konkursa je Journalists against human trafficking sa kojim se na konkurs prijavilo Drustvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG). Za realizaciju aktivnosti projekta opredijeljen je grant u iznosu od 5000 eura.

Opšti cilj EU projekta, koji se finansira u okviru Konsolidacije regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva, EuropeAid/154870/DH/ACT/Multy, je doprinos unapređenju participativnih demokratija i procesu EU integracija u Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, jačanjem uticaja civilnog društva na ishod žrtava trgovine ljudima, kao i  jačanje kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva da efektivno vode dijalog sa vladama zemalja u cilju stvaranja trajne promjene.

Glavni cilj ove podgrant šeme jeste doprinos organizacija civilnog društva za monitoring i prikupljanje podataka za izvještavanje o primjeni zakonskog okvira i politika u oblasti trgovine ljudima, sa fokusom na zaštitu prava žena žrtava trgovine ljudima.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5