Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

8. mart 2016: Socijalna pravda – nećemo odustati”

Povodom Međunarodnog dana žena 8. marta 2016. godine, Centar za ženska prava je, u saradnji sa NVO Anima iz Kotora, organizovao prvi Marš povodom međunarodnog dana žena i konferenciju pod sloganom “Socijalna pravda – nećemo odustati”. 

Stanje ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori je zabrinjavajuće. Uz kriminal i korupciju,  sve su prisutnije pojave fašizacije društva. Povećan je  stepen nasilja u svim sferama života: u porodici, na radnom mjestu,u državnim institucijama, na ulici.

Žene su i dalje siromašne, isključene, marginalizovane i instrumentalizovane, a mogućnost okupljanja i javnog djelovanja svedena je na minimum. Vidljive su tendencije da se ženama oduzmu stečena prava vezana za rad, političku participaciju, slobodu raspolaganja svojim glasom i tijelom.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5