Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

FOTO PRIČA SA PROTESTA POVODOM SNIŽAVANJA KAZNE POČINIOCU VIŠESTRUKOG SILOVANJA

Transparenti sa protesta zbog snižavanja kazne počiniocu višestrukog silovanja.

‼️15-PRAVDA=8‼️

Podsjećamo da u ovom slučaju ni prvostepeni ni drugostepeni sud nisu pronašli ni jednu jedinu olakšavajuću okolnost na strani izvršioca višestrukog silovanja petnaestogodišnje djevojčice koju je dugotrajno i psihički zlostavljao, držeći je u stanju neprekidnog straha da će joj ubiti oca i majku ostaviti bez posla.

U presudi Apelacionog suda nažalost nigdje nema osvrta na teške posljedice koje ovakvo i fizičko i psihičko mučenje ostavlja na dijete tokom cijelog života.