Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izvršna direktorica za TV Vijesti o CEDAW izvještaju o stanju ženskih ljudskih prava u CG

CŽP je pred Komitetom za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena predstavio izvještaj o stanju ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori.

O Izvještaju kao i o protestu zbog snižavanja kazne počiniocu višestrukog silovanja jutros je za @boje.jutra.tv.vijesti govorila izvršna direktorica, Maja Raičević.