Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Protest over the murder of Sheila Bakija


We call on the citizens to peacefully protest on the occasion of the murder of eighteen-year-old Sheila Bakija, which was committed by Ilir Đokaj, who is on the run. The protest will take place on Sunday, October 3, at 12 o’clock on the plateau in front of the police building in Tuzi.

We ask the Police Administration, the Ministry of Internal Affairs of Montenegro and the Deputy Prime Minister for Security, Dritan Abazovic, to launch an urgent investigation into this case of violence against women, which ended in tragic loss of a young life, despite the fact that violence was reported to police and judiciary. With this protest, we want to support Sheila’s family in the search for justice and prevent more lives from being lost due to domestic violence and violence against women.

NGO Movement for Development Tuzi and Women’s Rights Center

PROTESTË ME RASTIN E VRASJES SË TETËMBËDHJETËVJEÇARES SHEJLLA BAKIJA

U bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të na bashkohen në një protestë paqësore, për vrasjen e Shejlla Bakijës, e cila u vra nga partneri i saj në arrati Ilir Gjokaj. Protesta do të mbahet të dielën në orën 12 para ndërtesës së policisë së Tuzit.


Kërkojmë nga Drejtoria e Policisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme të Malit të Zi dhe Zëvendëskryeministrit për sigurinë, Dritan Abazoviq, të fillojnë urgjentisht hetimet për këtë rast të dhunës ndaj grave, i cili përfundoi me humbjen tragjike të një jete të re, pavarësisht fakti se dhuna ishte raportuar në polici.Me ketë proteste duam te perkrahim familjen e Shejllës, ne kerkim te drejtësisë dhe të ndalim që të humbim edhe jete të tjera gjatë dhunës në familje dhe dhunës ndaj gruas. 


OJQ Lëvizja për Zhvillimin e Tuzit dhe Qendra për të Drejtat e Grave

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5