Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Problemi u efikasnom procesuiranju djela porodičnog nasilja – Standard

Psihološkinja Ana Jaredić, koordinatorka servisa za podršku, zajedno sa timom saradnica, podijelile su za Standard probleme u efikasnom procesuiranju djela porodičnog nasilja:

Mjera bezbjednosti zabrana približavanja koja se učiniocu nasilja može izreći u krivičnom postupku u 2022. godini izrečena je u svega 18 predmeta. Njeno poštovanje može pratiti putem elektronskog nadzora.

Podrazumijeva dva uređaja, jedan u vidu nanogice koju je u obavezi da nosi osuđeno lice i drugi u vidu pejdžera koji nosi žrtva nasilja, odnosno osoba kojoj nasilnik ne bi smio da priđe. Osoba koja je ugrožena, na svom uređaju dobija signal koji joj daje priliku da se zaštiti i obavijesti policiju o kršenju mjere.

U praksi, centri za socijalni rad zauzimaju pasivnu ulogu kao “savjetodavne” institucije, pa žene koje prvo njima saopšte da trpe nasilje upućuje na policiju.

Onog momenta kada žena odluči da prekine krug nasilja, počinje da se suočava sa brojnim problemima. To pojašnjava činjenicom da su žrtve porodičnog nasilja često ekonomski zavisne od nasilnika, nemaju podršku od primarne porodice, pa pored brige o sopstvenoj i bezbjednosti djece na nju se sruči i briga o zadovoljenu egzistencijalnih potreba.

Foto: Standard.