Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Predstavljanje izvještaja iz sjenke CEDAW komitetu

Danas će u Ženevi, u prostorijama Ujedinjenih nacija, biti održan sastanak sa nevladinim organizacijama iz Crne Gore koje su Komiitetu za zabranu diskriminacije žena dostavile izvještaje iz sjenke. Izvještaje će u ime NVO Centar za ženska prava, NVO Sigurna ženska kuća, NVO SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, NVO Centar za romske inicijative, NVO Spektra i NVO Queer Montenegro predstaviti Maja Raičević , a Ivana Vujović će govoriti ispred NVO Juventas, NVO Queer Montenegro i NVO Spektra.

Fokus će biti na oblastima u kojima je diskriminacija žena najprisutnija, a to su nasilje nad ženama, nesposobnost državnih institucija da odgovorno i posvećeno primjenjuju politike rodne ravnopravnosti i posebno ranjivi položaj samohranih majki i njihove djece, kao i žena iz marginalizovanih grupa: Romkinja i Egipćanki, žena sa invaliditetom, LBT žena.

Posebna pažnja biće posvećena postupanju države u odnosu na majke troje i više djece, kojima je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti 2015. godine propisano doživotno pravo na naknade, da bi im ponovnim izmjenama ovog zakona 2017. godine ovo pravo bilo ukinuto. Interesantno je da o ovoj temi nije pisano u državnom izvještaju, iako je u pitanju dskriminišuća praksa države, koja je oko 22.000 žena izložila situaciji pravne nesigurnosti, a oko 4600 gubitku zaposlenja i teškoj materijalnoj situaciji.

Prenos sastanka nevladinih organizacija sa CEDAW Komitetom moguće je pratiti uživo posredstvom UN televizije, na sledećem linku: www.webtv.un.org

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5