Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poziv za eksternu evaluatorku/a projekta

Poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta ”Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje”

Autonomni ženski centar, zajedno sa partnerskim organizacijama, objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta ”Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje” koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje.

Partnerske organizacije su: Centar za ženska prava (Women’s Rights Center Montenegro), Mreža za osnaživanje žena Albanije (Albanian Women’s Empowerment Network, Albania), Centar rodna alijansa za razvoj (Gender Alliance for Development Centre, Albania), Fondacija udružene žene Banja Luka (Foundation United Women Banja Luka, Bosnia and Herzegovina), Mreža Žena Kosova (Kosovo Women’s Network, Kosovo), Mreža protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (National Network against Violence against Women and Domestic Violence, North Macedonia).

Pozivamo zainteresovane ekspertkinje i eksperte u oblasti monitoringa i evaluacije da pošalju ponude do 1. juna 2022. godine na adresu dobre_prakse@azc.org.rs, pod naslovom Ponuda za evaluaciju. Konačna odluka o izboru ekspertkinje/eksperta za eksternu evaluaciju biće doneta najkasnije 15 dana nakon završenog roka za prijave.

Opis projekta, ciljeve evaluacije, očekivane rezultate, obim posla i informacije u vezi sa rokovima možete pronaći u sledećem dokumentu: 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5