Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pokrenuta kampanja “Bezbjedna doma”

Kao dio nacionalne kampanje “OSTANI DOMA”, pokrenute u cilju prevencije širenja koronavirusa u Crnoj Gori, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Uprava policije i nevladine organizacije koje su članice Operativnog tima za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici: Centar za ženska prava, SOS Nikšić, Sigurna ženska kuća, SOS Podgorica i Centar za romske inicijative, realizovaće u narednim danima kampanju “BEZBJEDNA DOMA”, u cilju pomoći ženama koje su žrtve porodičnog nasilja. 

U situaciji kada je ključna preventivna mjera u borbi protiv koronavirusa ostati kući, posebno ranjiva grupa su žrtve nasilja u porodici, koje su u Crnoj Gori dominantno žene.

Cilj kampanje, koju je podržala Amabasada Ujedinjenog Kraljevstva u Podgorici, jeste ukazati žrtvama da nijesu same te da mogu dobiti pomoć i zaštiti sebe i druge članove porodice od nasilja.
Na materijalima koji će biti plasirani putem društvenih mreža i medija, biće broj telefona Uprave policije – 122 na koji se mogu prijaviti nasilnici, broj Centra za ženska prava – 067 166 800 (od 9-17h, radnim danima) za specijalizovanu besplatnu pravnu pomoć i psihološku podršku, broj nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici 080 111 111, gdje je za žrtve nasilja obezbijeđena sveobuhvatna podrška, koja je besplatna, anonima i dostupna 24 sata, sedam dana u sedmici, kao i brojevi Sigurne ženske kuće – 069 013 321 (24/7), SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica 020 232 254 i 067 805 297 (24/7), Centra za romske inicijative – 067 104 700 (24/7).

Od posebne pomoći da se sve žrtve nasilja zaštite mogu biti baš građani koji će prijaviti svako nasilje za koje imaju saznanja. Žrtva nasilja može biti vaša sestra, majka ili kćerka, pozovite Policiju i pomozite nekome ko u ovoj situaciji nema drugu opciju da se zaštiti od nasilnika.

Doprinesimo svi da za svakoga kuća zaista bude dom. Policija će svakom prijavljenom slučaju pristupiti sa posebnom pažnjom, kao i do sada i, po prijavama, hitno reagovati.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5