Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Panel diskusija povodom desetogodišnjice Istanbulske konvencije

Ove godine obilježava se deseta godišnjica Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (poznata i kao Istanbulska konvencija), najnaprednijeg ugovora o ljudskim pravima koji uspostavlja pravne standarde za osiguranje prava žena na zaštitu od nasilja.

Tim povodom Stalno predstavništvo Švedske pri EU, Fondacija Kvina till Kvina i Evropski ženski lobi organizuju virtuelnu panel diskusiju u utorak 9.novembra sa početkom u 14 časova, na kojoj će se govoriti o nedavnim zbivanjima na nivou Evropske Unije, zapadnog Balkana i Turske.

Jedna od učesnica panel diskusije je i naša Maja Raičević koja će govoriti o značaju Istanbulske konvencije za borbu protiv nasilja i zaštitu žena u Crnoj Gori.

U nastavku se nalazi agenda događaja:

Uvodna obraćanja:

 • Lisa Bjuggstam, savjetnica ministra i zamjenica šefa Odjeljenja za spoljnu i bezbjednosnu politiku,
  Stalno predstavništvo Švedske pri Evropskoj uniji
 • Lesia Radelicki, članica Kabineta povjerenika za ravnopravnost
 • Helena Dalli, Evropska komisija
  Petra Tötternam Andorff, generalna sekretarka Fondacije Kvinna till Kvinna

Panel diskusija:

 • Laura Kaun, službenica za politiku i kampanje, Evropski ženski lobi, Brisel
 • Maja Raičević, izvršna direktorica, Centar za ženska prava, Crna Gora
 • Adelina Berisha, voditeljica programa Rodno zasnovano nasilje, Ženska mreža Kosova, Kosovo
 • Aleksandra Petrić, izvršna direktorica, Udružene žene Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Aslihan Tekin, predstavnik EU u EWL koordinaciji za Tursku – Avrupa Kadin Lobisi Turkiye
  Koordinasyonu (AKL-TK)

Događaj će moderirati Giulia Pasquinelli, savjetnica za zagovaranje EU, Fondacija Kvinna till Kvinna.

Registrujte se putem linka ⬇️

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XYFwKrIgSV6Nr-9gUS1jjA

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5