Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nasilje nad LGBTIQ osobama i rodno zasnovano nasilje u Crnoj Gori

Nacionalna konferencija o prevenciji nasilja, sa temom „Nasilje nad LGBTIQ osobama i rodno zasnovano nasilje u Crnoj Gori“, koja se organizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i u saradnji sa Upravom policije Crne Gore.

Cilj konferencije je da ukaže na problem nasilja prema LGBTIQ osobama i ženama u Crnoj Gori i ojača saradnju sa Upravom policije, kao ključnim akterom u pružanju zaštite žrtvama. Cilj nam je da stečena znanja i iskustva iz prakse pretočimo u konkretne prijedloge i rješenja.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5