Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nakon izložbe u Parlamentu Crne Gore, Kratki kurs ukidanja patrijarhata seli se u Centar savremene umjetnosti

Nakon izložbe u Parlamentu Crne Gore, Kratki kurs ukidanja patrijarhata seli se u Centar savremene umjetnosti! Radionice će se održati od 7. do 13. oktobra (osim vikenda) u Perjaničkom domu, u periodu od 18:00 do 20:00č.

Prijava: Kratko pismo interesovanja, biografija i portfolio sa radovima (

opciono) poslati na skrsimopatrijarhat@gmail.com do 5. oktobra u ponoć.

SKRŠIMO PATRIJARHAT!