Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ministarstvo rada i socijalnog staranja odbilo predlog CŽP-a da žene uzmu plaćeno “menstrualno odsustvo” sa posla

Centar za ženska prava je u svojim predlozima izmjena Zakona o radu pozvao Ministarstvo rada i socijalnog staranja da razmotri i uvodjenje minimum jednog dana koji omogućava ženama sa pojačanim tegobama tokom menstrualnog ciklusa da uzmu plaćeno “menstrualno odsustvo” sa posla. Nešto manje povoljna odredba mogla bi da bude mogućnost rada od kuće u ovom periodu.

Smatramo da je ovo priča o usaglašavanju politika rada i potreba reproduktivnog zdravlja žena, koje se u našem kontekstu prilično zanemaruje. Želja nam je da se uspostave stimulativni uslovi rada koji će bolje prepoznati potrebe zaposlenih žena.

Osim toga, naša ranija istraživanja su ukazala na rodnu diskriminaciju u vezi sa radom, kojoj su posebno izložene žene i koja vodi njihovom isključivanju sa tržišta rada, što se na globalnom nivou mjeri bilionima eura izgubljene dobiti.

Dalje, država zanemaruje ogromni doprinos ženskog neplaćnog rada, čija je poslednja izračunata vrijednost za period od tri mjeseca iznosila 122,3 miliona eura.

Želimo da se menstruacija i u okviru radnih odnosa interpretira kao potreba žena da dobiju bar jedan dan odmora kada im je potreban, umjesto zagovaranja neuspješnih populacionih politika, koje ove potrebe žena ni ne prepoznaju. Uostalom, žene taj dan višestruko nadomjeste kroz neplaćeni rad u kući.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja odbio je naš predlog uz obrazloženje: Osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna zakona jeste usaglašavanje Zakona o radu sa Direktivom EU 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i staratelja i Direktivom EU 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uslovima,
kao i definisanja odredbi kojima bi se uredio rad na daljinu shodno Evropskim okvirnom sporazumu o radu na daljinu.

CŽP će nastaviti da zagovara uvođenje plaćenog “menstrualnog odsustva” sa posla.

https://adria.tv/vijesti/drustvo/crna-gora-nije-spremna-za-uvodjenje-menstrualnog-odsustva-ministarstvo-odbilo-predlog-czp-a/: Ministarstvo rada i socijalnog staranja odbilo predlog CŽP-a da žene uzmu plaćeno “menstrualno odsustvo” sa posla https://www.cdm.me/drustvo/ocevima-10-dana-odsustva-nakon-rodenja-djeteta-odbijen-predlog-o-uvodenju-menstrualnog-odsustva/ : Ministarstvo rada i socijalnog staranja odbilo predlog CŽP-a da žene uzmu plaćeno “menstrualno odsustvo” sa posla