Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konferencija “Razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori”

U decembru 2015. godine, Centar za ženska prava predstavio je svoje aktivnosti u oblasti socijalnog preduzetništva na konferenciji pod nazivom “Razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori”, koju je organizovala TACSO kancelarija u Podgorici u saradnji sa Vladinom kancelarijom za saradnju sa NVO sektorom i Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5