Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Maja Raičević članica Operativnog tima

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i javnim pozivom od 22.01.2018. godine, ministar unutrađnjih poslova donio je Odluku o izboru predstavnika nevladinih organizacija za članove Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama.

Pored izvršne direktorice Centra za ženska prava izabrane su Ljiljana Raičević (Sigurna ženska kuća) i Biljana Zeković (SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Podgorica).

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5