Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija

Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija za izvještavanje UN CEDAW Komitetu i Ekspertskoj grupi (GREVIO)

23-24 januara CŽP je u svojim prostorijama organizovao dvodnevni sastanak sa predstavnicama Autonomnog ženskog centra iz Beograda.  Prvog dana sastanka prisustvovale su advokatice CŽP, a drugog dana partnerske organizacije SOS Nikšić i Sigurna ženska kuća. Tema sastanka je bila Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija za izvještavanje UN CEDAW Komitetu i Ekspertskoj grupi Savjeta Evrope za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) na kojem su predstavnice AŽC govorile o procesu izvještavanja i njihovom iskustvu u pisanju i i predstavljanju izvještaja iz sjenke CEDAW komitetu.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5