Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iskustveno savjetovanje za žrtve porodičnog nasilja

„Centar za ženska prava“, u partnerstvu sa NVO „Mreža ženskih i dječjih prava“, omogućio je ženama žrtvama partnerskog nasilja suočenim sa problemima vezanim za kontakt sa djecom uslugu savjetovanja sa ekspertkinjama po iskustvu.

Iskustveno savjetovanje  podrazumijeva individualno savjetovanje sa ekspertkinjama sa relevantnim iskustvom. Ovaj vid podrške je značajan jer ženi garantuje osjećaj jednakosti u odnosu na savjetnicu i svijest o tome da je osoba preko puta razumije jer dijele iskustvo. Posebno značajan segment ove vrste savjetovanja je svijest korisnice da ona nije usamljena u iskustvu, što je značajan faktor za prevazilaženje trauma.

Možete ih kontaktirati svakog radnog dana od 17:30 do 19:30 č, na broj telefona 067 407 713 (mob. ili viber).

Usluga je pokrenuta je u okviru projekta „Podrška majkama sa iskustvom nasilja kroz grupe samopomoći i iskustveno savjetovanje“, finansiranog od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja CG.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5