Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inicijativa za formiranje Alimentacionog fonda

Podgorica, 17. maj 2021.

Centar za ženska prava je Ženskom klubu Skupštine Crne Gore dostavio Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece, kojim se utvrđuju  uslovi i uređuje postupak za  ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece, nadležnost,  evidencija, finansiranje, kao  i osnivanje  Alimentacionog fonda i druga pitanja od značaja za ostvarivanje privremenog izdržavanja.

Pod uslovima određenim ovim zakonom država obezbjeđuje sredstva neophodna za izdržavanje djeteta, radi pravovremenog otklanjanja štetnih posljedica u slučajevima u kojima roditelj odnosno dužnik izdržavanja u cjelosti ili djelimično ne izmiruje obavezu izdržavanja odredjenu izvršnom ispravom.

Devetogodišnja  praksa Centra za ženska prava u zastupanju žena koje samostalno brinu o djeci pokazuje da je nedavanje izdržavanja jedan od ključnih problema sa kojima se suočavaju i pojava zbog koje su mnoga djeca izložena siromaštvu.

Shodno podacima Monstata, skoro 60 odsto razvedenih brakova čine brakovi sa djecom, od čega je starateljstvo nad izdržavanom djecom u 79,4 % slučajeva povjereno majci, u 9,8 % ocu, u 10,2 % roditeljima i u 0,6 % drugim osobama i ustanovi, pa je evidentno da je u najvećem broju slučajeva otac drugi roditelj koji ne plaćanja izdržavanje za svoje dijete.

Sudovi u Crnoj Gori su tokom 2019. godine  i do 31. avgusta 2020. godine izrekli 203 sankcije roditeljima koji nisu plaćali alimentacije, pri čemu su 43 osobe zbog neplaćanja izdržavanja za svoje dijete poslate u zatvor, a šest u kućni zatvor.  Medjutim, problem naplate izdržavanja mnogo  je veći od prikazanih brojki  budući da se svaki roditelj  ne usuđuje da protiv bivšeg supružnika podnese krivičnu prijavu zbog nedavanja izdržavanja. Kako i pored izricanja više krivičnih sankcija, pa čak  i zatvorskih kazni, djeca ne uspijevaju da ostvare svoja prava, roditelj koji se brine o djetetu prinuđen je da se sam nosi sa teškoćama obezbjeđivanja uslova za život, podizanja, vaspitanja i obrazovanja djeteta, dok drugi roditelj tu obavezu izbjegava.

Zbog svega navedenog, stručni tim Centra za ženska prava , uz podršku sudije Višeg suda u Podgorici, Ane Vuković, uradio je nacrt zakona će omogućiti da djeca u najkraćem mogućem roku imaju na raspolaganju sredstva koja mu pripadaju.

  • Nacrt predviđa pojednostavljenu proceduru kod odlučivanja i   garantuje da će dijete dobiti upravo onaj iznos izdržavanja koji je na osnovu svih relevantnih dokaza već utvrđen u postupku pred sudom, odnosno shodno sporazumu o vršenju roditeljaskog prava zaključenom u skladu sa odredbama Porodičnog zakona.
  • Predloženim rješenjem je nadležnost za sprovođenje postupka za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje povjerena organu starateljstva (Centru za socijalni rad), dok je nadzor nad zakonitošću rada organa starateljstva povjeren  ministarstvu nadležnom  za poslove socijalnog staranja. Na taj način se pojednostavljuje procedura  i umanjuju ukupni troškovi koji će  se obezbjediti kroz adekvatnu raspodjelu budžetskih sredstava Centru, odnosno nadležnom ministarstvu.
  • Predloženo rješenje predviđa vođenje jedinstvene evidencije čime će se kroz bazu navedenih dokaza i podataka koji su od značaja za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje, omogućiiti njihova dostupnost na jednom mjestu, što će takodje pojednostaviti proceduru,  uticati na efikasno funkcionisanje cjelokupnog postupka i umanjiti ukupne troškove.
  • Alimentacioni fond kao posebna budžetska (potrošačka) jedinica ne bi imao status pravnog lica, odnosno ne bi bio posebni državni organ ili javna institucija. U ovom slučaju ne bi se dodatno usložnjavala struktura i broj upravnih organizacija u sistemu javne uprave u Crnoj Gori, što bi bilo u kontekstu sve snažnijih težnji za racionalizacijom strukture javne uprave.
  • Predloženo rješenje finansiranja privremenog izdržavanja omogućava  da se osim u državnom budžetu sredstva obezbjeđuju i iz drugih izvora, što će omogućiti državi da raspolaže sredstvima prikupljenim posredstvom više modaliteta, navedenih u Nacrtu zakona. Naime, osnivanjem Alimentacionog fonda stvoriće se finansijski uslovi za efikasan odgovor države u ispunjavanju obaveze privremenog izdržavanja, a pravom na regres, država će naplatom od dužnika izdržavanja koja će se slivati u Fond, obezbjediti neophodna sredstva za isplatu privremenog izdržavanja.
  • Osim što bi predloženo funkcionisanje Fonda, garantovalo sigurno i pouzdano izdržavanje za svako dijete,   navedenim mehanizmima  naplate svi neodgovorni roditelji  bi bili znatno efikasnije prinuđeni da izvršavaju obaveze  prema svojoj djeci, a država bi preuzimanjem mjera naplate, potpuno oslobodila  roditelja koji samostalno brine o djeci  od dugih sudskih sporova i neizvjesnosti  da li će njihovo dijete dobiti izdržavanje.

Predloženim rješenjima predvidjeno je i donošenje propisa, uključujući i rokove za donošenje propisa koji će omogućiti da se zakon efikasno izvršava.

Izrada Nacrta zakona je omogućena  uz podršku Fonda braće Rockefeller. Mišljenja i stavovi autora ne moraju nužno iznositi ili odražavati stavove Fonda.

Nacrt zakona sa obrazloženjem možete pogledati u nastavku:

Tim Centra za ženska prava
 Bokeška 20,  81000 Podgorica
 T/F: 020 664 193
 women.mne@gmail.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5