Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Forms of abuse

1. FIZIÄŒKO ZLOSTAVLJANJE

Fizičko zlostavljanje služi uspostavljanju kontrole nad žrtvom. Ono podrazumijeva sve vrste neželjenog fizičkog kontakta bez obzira na to da li izaziva fizički bol ili povrede. Može biti usmjereno ka žrtvi, djeci, ljubimcima, članovima porodice ili voljenima. Žena koja mijenja ponašanje iz straha od fizičkog napada od strane partnera je žrtva fizičkog nasilja čak i ako se napad nije dogodio. Neki primjeri fizičkog zlostavljanja su:

 • Guranje
 • Udaranje
 • Sputavanje/ lišavanje slobode
 • Šamaranje
 • ÄŒupanje kose
 • Udaranje šakom
 • Ujedanje
 • Davljenje
 • Bacanje stvari
 • Prijetnje fizičkim nasiljem

2. SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE

Ovaj način zlostavljanja posebno je težak za razumijevanje zbog zabune koju možemo imati u tumačenju bračnih dužnosti supruge. Važno je upamtiti da naša tijela pripadaju nama i da je odluka da ih dijelimo bez prisila,prijetnji, optužbi ili bijesa samo na nama.

 • Ophođenje prema ženi kao prema seksualnom objektu 
 • Podsjećanje na dužnosti partnerke kao supruge kako bi pristala na seks
 • Nepoštovanje partnerkine želje da ne stupi u seksualni odnos
 • Kritikovanje načina na koji partnerka upražnjava seks
 • Vrijeđanje partnerke i nazivanje pogrdnim imenima kao što je “kurva”
 • Primoravanje da skinete odjeću pred njim ili drugim osobama
 • Primoravanje partnerke na seks sa njim ili sa drugim osobama
 • Primoravanje partnerke na seks nakon što je udario ili se loše ophodio prema njoj
 • Buđenje partnerke radi seksa, bez poštovanja njenih želja
 • Kažnjavanje partnerke seksualnom apstinencijom

3. EMOCIONALNO ZLOSTAVLJANJE

Emocionalno zlostavljanje ogleda se u raznim oblicima ponašanja koja čine da se žrtva osjeća uplašenom, bezvrjednom i bespomoćnom. Što joj nasilnikviše narušava samopouzdanje, žrtva sve više zavisi od njega.

 • Ignorisanje partnerkinih osjećanja
 • Omalovažavanje i ismijavanje partnerkinih uvjerenja, religije, rase, etničke grupe, imigracionog statusa, kulture, običaja i interesovanja.
 • Kažnjavanje partnerke neispoljavanjem ljubavi prema njoj ili djeci
 • Nepoštovanje partnerkinog truda ili rada
 • Konstantno kritikovanje partnerke
 • Vrijeđanje partnerke
 • Ponižavanje partnerke privatno i u javnosti
 • Špijuniranje partnerke
 • Nevrednovanje partnerke
 • Optuživanje partnerke za nevjerstvo
 • Optuživanje partnerke da ima ljubavnika ili ispoljavanje ljubomore ako ne želi da ima seks
 • Prijetnja napuštanjem
 • Izricanje laži o partnerki ili njenoj porodici

4. ZASTRAŠIVANJE I PRIJETNJE

Nasilnik može koristiti određene tipove ponašanja da stvori strah, nesigurnost i nametne poslušnost partnerki.

 • Korišćenje izgleda, gestova ili radnji koje izazivaju strah
 • Lomljenje stvari
 • Povrjeđivanje ljubimaca da bi uplašio partnerku
 • Prijetnja povrijeđivanjem ili ubistvom nekoga koga partnerka poznaje ili cijeni
 • Pokazivanje oružja ili drugih predmeta kao znak upozorenja ili da bi poslao poruku
 • Prijetnja samoubistvom ako partnerka izrazi namjeru da ga napusti
 • Izjavljivanje da nikad neće pustiti partnerku da ode
 • Uništavanje ili sakrivanje važnih imigracionih ili identifikacionih dokumenata

5. IZOLACIJA

Posledice izolacije mogu biti razorne. Kada je žrtva izolovana, gubi kontakt sa porodicom, prijateljima i bilo kim ko bi joj mogao ponuditi pomoć ili podršku. Takođe, njena porodica i prijatelji mogu se okrenuti protiv nje ili prestati da je podržavaju.

 • Započinjanje svađa kad partnerka želi da posjeti prijatelje
 • Vrijeđanje partnerkine porodice i prijatelja
 • Izazivanje osjećaja krivice kod partnerke kada nije s njim
 • Primoravanje partnerke da pita za dozvolu kada želi da izađe
 • Odbijanje da se brine o djeci kada partnerka želi da izađe
 • Izazivanje partnerkinog kašnjenja na posao, dovodeći je u rizik dobijanja otkaza
 • Kontrolisanje upotrebe auta
 • Zaključavanje partnerke u stan ili u sobu
 • Zabranjivanje partnerki da razgovara sa porodicom i prijateljima
 • Zabranjivanje partnerki da nauči jezik zajednice u kojoj žive

6. KORIŠÃ„†ENJE DJECE ILI DRUGIH VOLJENIH OSOBA

Prijetnja povrijeđivajem nekog koga volimo je još jedan način na koji nasilnici stiču kontrolu. Nasilnici znaju das u mnoge žrtve spremne da pate da bi zaštitile nekog koga vole.

 • Prijetnja kidnapovanjem ili odvođenjem djece van zemlje
 • Ne dozvoljavanje partnerki da odvede djecu u posjetu njenoj domovini
 • Prijetnja da će prijaviti djecu imigracionoj službi i da će ona biti deportovana
 • Kažnjavanje djece i prijetnja kažnjavanjem djece kada je ljut na partnerku
 • Nazivanje partnerke “lošom majkom”
 • Partner govori djeci da je u zatvoru/da ide u zatvor zato što je njihova majka ljuta na njega
 • Odbijanje da pomogne u brizi o djeci
 • Korišćenje djece da bi partnerki nametnuo osjećaj krivice

7. EKONOMSKO ZLOSTAVLJANJE

Zlostavljane žene koje su finansijski kontrolisane ili imaju ograničen pristup finansijama trpe ekonomsko zlostavljanje.

 • Kontrolisanje pristupa novcu
 • Izostavljanje partnerkinog imena sa bankovnog računa ili računa za stvari koje su kupljene zajedničkim sredstvima
 • Donošenje svih važnih finansijskih odluka bez konsultovanja partnerke
 • Oduzimanje partnerkine plate ili prodavanje njenih stvari 
 • Zahtijevanje od partnerke da ostane na poslu ili da nađe posao
 • Zahtijevanje od partnerke da radi
 • Prijetne i ucjenjivanje prijavljivanjem imigracionim službama ako partnerka radi “na crno”, sa lažnim dokumentima ili bez dokumenata
 • Zabranjivanje partnerki da radi, pohađa obuku za posao ili da se školuje

8. PORICANJE, OKRIVLJIVANJE I ZANEMARIVANJE

Ove taktike čine da se žena osjeća nestabilnom i krivom zbog onog što se dešava. Ovakvim ponašanjem stvara se okruženje u kojem se ignorišu osjećanja, misli i potrebe.

 • Partner govori ženi da je ne bi udario da ga nije isprovocirala
 • Govori da se zlostavljanje nikad nije desilo, da nije bitno, da partnerka pretjeruje
 • Govori joj da ona to i zaslužuje

9. KONTROLISANJE PUTEM “ZAŠTITE” I BRIGE

 • Neki nasilnici koriste riječi kao što su “briga” i “zaštita” kao način kontrole, naglašavajući to •da partnerkini postupci imaju posljedice.
 • Ne voli kad partnerka nije kod kuće
 • Brine i sve vrijeme želi da zna gdje se partnerka nalazi
 • Uhodi partnerku 
 • Zove telefonom ili dolazi na partnerkino radno mjesto da bi se uvjerio da je sve u redu
 • Kupuje stvari tako da partnerka ne mora da izlazi napolje, ili stalno ide sa njom
 • Savjetuje partnerku kako da se oblači, ponaša i šta da radi kako niko ne bi loše govorio o vama

U pitanju je zlostavljanje, čak iako . . . 

 • se incidenti fizičkog zlostavljanja čine nebitnim u odnosu na one o kojima ste čitali, slušali ili koje ste vidjeli na televiziji. Nema ,,boljeg ili ,,goreg oblika fizičkog zlostavljanja; guranje, na primjer, može rezultirati ozbiljnim povredama.
 • su se incidenti fizičkog zlostavljanja dogodili jedanput ili dvaput u toku trajanja veze. Izučavanja su pokazala da će partner koji vas je jedanput fizički povrijedio vjerovatno nastaviti da vas povređuje. 
 • su fizički napadi prestali onda kada ste vi postali pasivni i odustali od prava da se izrazite onako kako želite, da se krećete slobodno i srijećete sa drugim ljudima i da donosite odluke. Odustajanje od vaših prava kao osobe i partnera u zamjenu za izostajanje napada ne predstavlja pobjedu.
 • nije bilo nikakvog fizičkog oblika nasilja . Mnoge žene bivaju emotivno i verbalno napadnute. Ovo može biti jednako zastrašujuće i često je komplikovano za razumijevanje. 
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5