Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dopunjeno izdanje Informatora za svjedoke

Dopunjeno izdanje Informatora za svjedoke, oštećene žrtve nasilja u porodici i trgovine ljudima

U saradnji Vrhovnog suda i nevladine organizacije Centar za ženska prava, koja je pokretač i nosilac aktivnosti, dopunjeno je izdanje Informatora za svjedoke, oštećene žrtve nasilja u porodici i trgovine ljudima. Informator pruža sve neophodne podatke o krivičnom postupku, svjedocima, kao i kontakt podatke zaposlenih u sudovima zaduženim za pružanje podrške.

Informator možete preuzeti sa sajta Centra za ženska prava.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5