Skip to content Skip to footer

Domestic violence causes

PORODIÄŒNO NASILJE NE IZAZIVA/JU: PORODIÄŒNO NASILJE IZAZIVA/JU:
Geni Svjesno odabrano ponašanje
Bolest Ponašanje koje se odvija krišom od drugih ljudi
Konzumiranje alkohola ili droga Ponašanje svjesno usmjereno na kontrolisanje žrtve
Stres na poslu ili život u stranoj zemlji Ponašanje naučeno u porodici ili društvu
Bijes  
Nedostatak kontrole  
Ponašanje žrtve  
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

Our biggest stories delivered
to your inbox