Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Informacije za klijentkinje

INFORMACIJE ZA OSOBE SA ISKUSTVOM PORODIÄŒNOG NASILJA – OBLICI POMOĆI KOJE PRUŽAMO

Inicijalno savjetovanje

Cilj savjetovanja je da vam pomognemo da prepoznate nasilnu situaciju i izađete iz nje. Naše konsultantkinje pružiće vam informacije o oblicima pomoći koji su vam dostupni, kao i podršku i posredovanje u kontaktu sa institucijama koje se bave zaštitom žrtava porodičnog nasilja.

Psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovalište vode 2 psihologa sa višegodišnjom obukom iz oblasti psihoterapije, pravac Transakciona analiza. Mogu vam pomoći da postignete brži i kvalitetniji psihološki oporavak, osnažite svoje pozitivne osobine i ponovo preuzmete kontrolu nad vašim životnim tokom.

Pravno savjetovanje

Usluge našeg advokata podrazumijevaju pružanje informacija o svim pravnim mogućnostima zaštite od nasilja, zastupanje pred sudom, pisanje tužbi, žalbi i drugih podnesaka za slučajeve nasilja i druge vezane postupke.
Pomoć je dostupna ženama i djeci koji su žrtve porodičnog nasilja a koji ne ispunjavaju kriterijume za besplatnu pravnu pomoć.

Podrška kroz rad povjerljivog lica

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, koji je usvojen 2010. godine, žrtve porodičnog nasilja su dobile mogućnost da pristupe institucijama sistema u pratnji povjerljivog lica. Osim konsultantkinja iz centra, povjerljivo lice može biti član vaše porodice, prijatelj/-ica ili bilo koja druga osoba spremna da vam pomogne. Ona vam može pružiti emocionalnu podršku, pomoći vam da vodite evidenciju vašeg slučaja, ići sa vama na sudska ročista i sve ostale procedure koje su u vezi sa nasiljem u porodici.

Kreativne radionice za žene i mlade koji su pretrpjeli porodično nasilje i samohrane majke

Radionice se sprovode najmanje jednom godišnje, a uključuju obuku osnova sito štampe i šivenja. U planu je uvođenje dodatnih sekcija u narednoj godini. Svi zainteresovani za učešće za informacije se mogu obratiti putem telefona 020 664 193 ili e-mail adrese women.mne@gmail.com.

Osnovni principi kojima se vode konsultanti/kinje:

  • sva ispričana iskustva u konsultacijama su povjerljiva
  • vjeruje se iskustvu žena koje su preživjele nasilje
  • žena nije kriva za nasilje koje je preživela
  • nasilnik je odgovoran za nasilje
  • žena odlučuje o pokretanju svih inicijativa u vezi njenog slučaja

Razgovor možete zakazati putem telefona 020 664 193 ili e-mail adrese women.mne@gmail.com. Razgovori se odvijaju u našim prostorijama svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5